Chất xử lý bùn khoan là gì? Đặc điểm của từng chất xử lý bùn khoan

Chất xử lý bùn khoan là gì? Đặc điểm của từng chất xử lý bùn khoan

Chất xử lý bùn khoan là gì? Đặc điểm của từng chất xử lý bùn khoan

Sơ đồ kỹ thuật được thông qua trong bài viết là chất xử lý bùn bao gồm các thành phần sau theo tỷ lệ phần trăm trọng lượng: axit polymethacrylic 20-30%, natri hydroxit 5-12%, natri lignosulfonat 5-15%, cân bằng nước. Vấn đề kỹ thuật cần giải quyết là khi được sử dụng trong khoan dầu khí và khoan lõi địa chất, hiệu suất của bùn ổn định, đá bùn có tác dụng chống sụt và bảo vệ thành, an toàn trong giếng, tốc độ khoan cao, và dễ dàng sử dụng.

Bài viết đề cập đến các loại chất xử lý bùn khoan, đặc biệt đề cập đến một loại chất xử lý bùn. Chất xử lý bùn hiện có, được sử dụng trong khoan dầu khí và khoan lõi địa chất, bùn thường không ổn định, không thể có tác dụng chống sụt, bảo vệ tường đối với đá bùn.

Thành phần bùn thải khoan rất phức tạp, chủ yếu bao gồm đất sét, vật liệu nặng hơn, các chất xử lý hóa học khác nhau, nước thải, dầu bẩn và vụn khoan. Chất phụ trợ bùn khoan trong quá trình khoan mỏ dầu, bởi vì bề mặt hoạt động cần phải thâm nhập vào lớp đất sét, đi qua lớp đất sét dễ dàng tạo ra bột đất gây ra sự gia tăng độ nhớt, tại thời điểm này cần phải sử dụng amide để làm tăng mật độ và độ nhớt của chất lỏng khoan, mật độ và độ nhớt của chất lỏng khoan phải xem xét đầy đủ hiệu suất tạo bùn và tốc độ khoan của lớp đất sét dưới giếng, trong bảo trì hàng ngày phải kiểm soát chặt chẽ mật độ và độ nhớt tăng lên, tránh ô nhiễm đất sét. Sa thạch nói chung có độ keo kém, các hạt cát dễ dàng xâm nhập vào chất lỏng giếng, làm cho mật độ và độ nhớt của chất lỏng khoan amamide tăng lên, yêu cầu chất lỏng khoan giếng có mật độ thấp hơn, độ nhớt và lực cắt cao thích hợp, và yêu cầu sử dụng một số chất lỏng khoan có hiệu suất chống sụp đổ tốt hơn, để ngăn chặn sự sụp đổ của bùn và cát của chất lỏng khoan, kiểm soát chặt chẽ hàm lượng cát của chất lỏng khoan.

Ảnh sưu tầm

Các đoạn đá bùn vì bột giấy nghiêm trọng, chất kết dính ít được sử dụng hoặc không sử dụng. Mức sử dụng bao nhiêu phụ kiện để duy trì mang dăm bình thường. Độ nhớt chỉ là một thông số vật lý trong tính chất lưu biến chất lỏng khoan. Đối với chất lỏng khoan, độ nhớt quá lớn, khó khăn trong việc mở máy bơm, tốc độ khoan cũng chậm, nguy cơ an toàn lớn, dính quá nhỏ, không thể mang hiệu quả các mảnh vụn đá, dẫn đến khoan thẻ và các hậu quả bất lợi khác. Chất làm tăng độ kết dính có thể tạo thành một cấu trúc với tác dụng của đất sét để tăng độ nhớt, trong khi chất kết dính được thiết kế để ngăn chặn hiệu quả đất sét thủy hóa để đạt được độ nhớt.

Do độ sâu giếng cố định khác nhau, bùn xi măng được yêu cầu có thời gian làm đặc thích hợp để đáp ứng nhu cầu hoạt động an toàn. Các chất điều chỉnh thời gian làm đặc bao gồm chất kích thích đông máu và gai đông máu. Chất kích thích đông là một chất phụ gia có thể làm cho xi măng đông nhanh chóng, thường được sử dụng canxi clorua, natri clorua. V.v.; chất làm chậm là một chất phụ gia có thể làm cho xi măng đông hoặc thời gian dày đặc kéo dài, chất làm chậm thường được sử dụng là lignin sulfate và các chất của nó, hydroxy hydroxy hydroxy axit hydroxy (chẳng hạn như axit citric) và các chất khác. Khi khoan vào lớp mục tiêu, để bảo vệ lớp dầu khí, thường sử dụng một loại chất lỏng khoan đặc biệt để khoan, loại chất lỏng khoan đặc biệt này là chất lỏng giếng hoàn thành. Các chất phụ gia chất lỏng giếng thường được sử dụng là cellulose hydroxymethyl, cellulose hydroxypropyl, polyacrylic, polypropyl cellulose, v.v.

Đối với những thiếu sót và thiếu sót tồn tại trong kỹ thuật trước đây, vấn đề kỹ thuật cần được giải quyết bởi bài viết này là, trong khoan dầu và khoan lõi địa chất, sử dụng, hiệu suất bùn ổn định, đá phiến sét có khả năng chống sụt, hiệu quả bảo vệ tường, an toàn trong tốt, tốc độ khoan cao và dễ sử dụng.

Để giải quyết các vấn đề của công nghệ được mô tả ở trên, sơ đồ kỹ thuật được áp dụng trong bài viết là, một loại chất xử lý bùn, được tạo thành từ thành phần theo tỷ lệ phần trăm khối lượng sau: axit polymetacrylic 20-30%, natri hydroxit 5- 12%, gỗ Natri sulfonat 5-15%, nước cân bằng.

Chất xử lý bùn nêu trên, được tạo thành từ các thành phần theo tỷ lệ khối lượng sau: axit polymetacrylic 25%, natri hydroxit 10%, natri lignosulfonat 8%, nước dư.

Bài viết này có ưu điểm và hiệu quả kỹ thuật có lợi sau:

Được sử dụng trong khoan dầu khí và khoan lõi địa chất, hiệu suất bùn ổn định, đá bùn có tính năng chống sụt, bảo vệ tường, an toàn trong giếng, tốc độ khoan cao và dễ sử dụng.

Ví dụ 1

Một loại chất xử lý bùn theo phương án này được tạo thành từ các chế phẩm sau theo trọng lượng:

Axit polymethacrylic 20%, natri hydroxit 12%, natri lignosulfonat 15%, nước cân bằng.

Chỉ số chất lượng: axit humic hòa tan trong nước dự án (cơ sở khô)% độ ẩm% kali (cơ sở khô)% PH chất không hòa tan trong nước% độ mịn (lưới) tiêu chuẩn 50 ± 2 10 10 ± 1 5-6 1-1,5 120 Sử dụng: Nước tốt khả năng hòa tan, có thể được thêm trực tiếp vào bùn, và được thêm vào trong khi khuấy. Liều lượng: 1. Liều lượng chung 1-3%; 2. Làm chất chống sụt và tác nhân kết tủa 8,5-17 kg / m3; 3. Làm chất pha loãng 2,5-8,5 kg / m3 trong vữa xi măng nhẹ; 4. Để ổn định nhiệt độ cao Liều dùng: 17 - 22 kg / m3;

Ví dụ 2

Một loại chất xử lý bùn theo phương án này được tạo thành từ các chế phẩm sau theo trọng lượng:

Axit polymethacrylic 25%, natri hydroxit 10%, natri lignosulfonat 8%, nước cân bằng.

Chỉ số chất lượng: axit humic hòa tan trong nước dự án (cơ sở khô)% độ ẩm% kali (cơ sở khô)% PH chất không tan trong nước% độ mịn (lưới) tiêu chuẩn 50 ± 2 12 10 ± 1 5-6 1-1,5 120 Sử dụng: Nước tốt khả năng hòa tan, có thể được thêm trực tiếp vào bùn, và được thêm vào trong khi khuấy. Liều lượng: 1. Liều lượng chung 1-3%; 2. Làm chất chống sụt và tác nhân kết tủa 8,5-17 kg / m3; 3. Làm chất pha loãng 2,5-8,5 kg / m3 trong vữa xi măng nhẹ; 4. Để ổn định nhiệt độ cao Liều dùng: 17 - 22 kg / m3;

 

Ví dụ 3

Một loại chất xử lý bùn theo phương án này được tạo thành từ các chế phẩm sau theo trọng lượng:

Axit polymethacrylic 30%, natri hydroxit 5%, natri lignosulfonat 5%, nước cân bằng.

Chỉ số chất lượng: axit humic hòa tan trong nước dự án (cơ sở khô)% độ ẩm% kali (cơ sở khô)% PH chất không hòa tan trong nước% độ mịn (lưới) tiêu chuẩn 50 ± 2 9 10 ± 1 5-6 1-1,5 120 Sử dụng: Nước tốt khả năng hòa tan, có thể được thêm trực tiếp vào bùn, và được thêm vào trong khi khuấy. Liều lượng: 1. Liều lượng chung 1-3%; 2. Làm chất chống sụt và tác nhân kết tủa 8,5-17 kg / m3; 3. Làm chất pha loãng 2,5-8,5 kg / m3 trong vữa xi măng nhẹ; 4. Để ổn định nhiệt độ cao Liều dùng: 17 - 22 kg / m3;

Chất xử lý bùn thường được sử dụng

Chất xử lý bùn có nhiều loại, theo tính chất của nó, việc sử dụng lớn hơn là chất xử lý vô cơ và chất xử lý hữu cơ hai loại chính.

(1) Chất xử lý vô cơ thường được sử dụng

1. Natri cacbonat

Còn được gọi là kiềm tinh khiết, thêm bùn có thể làm tăng khả năng hy hóa và phân tán đất sét. Thường được sử dụng để sửa đổi đất sét và làm mềm nước cứng. Khi pha trộn bùn, gia số của nó được tính theo tỷ lệ phần trăm khối lượng đất sét.

2. Natri hydroxit

Còn được gọi là kiềm đốt, kiềm lửa, dễ dàng hòa tan trong nước, thường được sử dụng để điều chỉnh độ pH bùn và điều chỉnh các đặc tính xử lý hữu cơ kiểm soát.

3. Canxi hydroxit

Còn được gọi là vôi nấu chín, vôi tiêu tan, có thể được pha chế với nước để làm nhũ vôi. Thường được sử dụng để chuẩn bị canxi để xử lý bùn, có thể chống phân tán đá bùn và chống rò rỉ vi mô.

4. Natri phosphate

Chủ yếu được sử dụng như một chất phân tán pha loãng bùn, và nó cũng có thể được sử dụng để loại bỏ canxi hoặc tăng dính.

Ảnh sưu tầm

(2) Chất xử lý hữu cơ thường được sử dụng

Có một số chất xử lý hữu cơ thường được sử dụng trong bùn.

1. Natri caccellulose (Na-CMC)

Natri caccellulose là một chất chống muối và canxi mạnh mẽ để giảm mất nước. Thêm bùn có tác dụng chính như giảm mất nước, tăng dính, v.v.

2. Polyacrylamide (PAM)

Polyacrylamide là một chất đông máu polymer phân tử cao. Sản phẩm được phân chia bởi chất đông máu đầy đủ (PAM) và một phần của chất ngưng tụ chọn lọc (HPAM hoặc PHP). Pam có thể được chuyển đổi thành PHP bằng cách thêm phương pháp điều trị bazơ. Thêm nó vào bùn có thể đóng một vai trò riêng biệt trong việc bảo vệ và ngưng tụ chọn lọc các hạt như đất sét và bột đá. Nó là nguyên liệu chính để pha cố định thấp không phân tán bùn và chất lỏng rửa không cố định.

3. Natri Tanninate (NaT)

Nó là một chất pha loãng (giảm chất kết dính). Được pha chế bởi bột Danning và natri hydroxit theo một tỷ lệ nhất định với nước. Thêm bùn chủ yếu đóng vai trò pha loãng (giảm độ nhớt, lực cắt) và tăng tính di động của bùn. Đồng thời, có tác dụng giảm nước nhất định.

4. Kali mùn (KHm)

Kali mùn được làm từ than nền và được chiết xuất từ KOH. Xuất hiện màu nâu đen, có dạng bột, dễ dàng hòa tan trong nước, độ pH của dung dịch nước là 9 ~ 10. Chủ yếu được sử dụng trong chất lỏng rửa khoan nước ngọt để ức chế sự giãn nở của đá phiến sét, và cũng có tác dụng giảm dính, giảm lọc.

5. Dầu xà phòng

Dầu xà phòng là chất bôi trơn anion. Thêm nó trực tiếp vào nước sạch hoặc bùn, có thể cải thiện hiệu suất bôi trơn, đạt được mục đích của khoan bôi trơn, giảm sức đề kháng ma sát.

Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1
Hôm nay: 72